ریاست واحد

 

دکتر حامد زارعی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته : فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

                                           

 

 سوابق علمی واجرایی

        رتبه اول کشور در آزمون بورد تخصصی

        استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال ۱۳۹۵

        چاپ بیست مقاله در مجلات معتبرعلمی و پژوهشی و همایش های ملی و بین المللی

        راهنمای و مشاوره بیش از چهل پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای

        مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

        مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

       مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

       رئیس کار گروه بررسی صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب استان سمنان

       مدیر گروه تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

       عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی استان سمنان با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی

       عضو کار گروه بررسی صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب هیات علمی استان سمنان

       عضو فعال سازمان بسیج اساتید

       عضو سازمان نظام دامپزشکی استان تهران

 

آدرس ایمیل جهت ارتباط مستقیم با ریاست واحد :  riasat@iauvaramin.ac.ir